Make your own free website on Tripod.com
ยินดีเข้าสู่เว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีั  
ข้อมูลที่น่าสนใจ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี

 
 
รายการทีวี
อ่านหนังสือพิมพ์

สวท. ยโสธร
สนง.ประกันภัยจังหวัด
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาฯ
สนง.พัฒนาธุรกิจการค้า จ.
ศูนย์ส่งเสริมการปลูกป่าที่ ๓

อปท.

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
เทศบาลตำบลเลิงนกทา
เทศบาลตำบลป่าติ้ว
เทศบาลตำบลค้อวัง
อบต. คำเตย

สถาบันการศึกษ

ว. เทคนิคยโสธร
สนง. สพท. เขต ๑
ว. การอาชีพเลิงนกทา
สนง. เขตพื้นที่การศึกษาฯ๒
เว็บเพจโรงเรียนทั่วประเทศ
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ศพด.บ้านกระจาย อ.ป่าติ้ว

 สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธาฯ
กรมโยธาและผังเมือง

 กรมส่งเสริมการปกครองฯ
NOC ศูนย์ปฎิบัติการนายก
MOC ศูนย์ปฎิบัติการ มท.
รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟไฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การทางพิเศษฯ
การเคหะแห่งชาติ
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด

Naris28@thaimail.com
utis13@thaimail.com
tanin12@thaimail.com
pechdee2@thaimail.com
satrapong20@thaimail.com
yasothorn@doi.go.th
Terd-sompakdee@hotmai.com
www.thailocaladmin.go.th
www.bb.go.th
www.thaimail.com
ข่าวประชาสัมพันธ
เชิญเที่ยวงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2550 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2550
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง  
   
 

 

 ***เชิญตั้งกระทู้ี่และแสดงความคิิเห็นที่นี่***

 

ติดต่อ web master
นริศรินทร พันธเพชร อบต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร
โทร.085-6115484,โทรสาร 045-738746Web Counter